Vīzas uz Ukrainu

 

Noformēšanas laiks: 10 d.d. 3 d.d.

Latvijas nepilsoņiem

Tūrisma vīza līdz 90 diennaktīm * vienreizējā 90,00 EUR
170,00 EUR
Tūrisma vīza līdz 180 diennaktīm * divreizējā 130,00 EUR
190,00 EUR
Privāta vīza (līdz 3 mēn.) vienreizējā 80,00 EUR
150,00 EUR
Privātā vīza (līdz 6 mēn.) divreizējā 120,00 EUR
170,00 EUR
Tranzīta vīza divreizējā

130,00

EUR

170.00 EUR
Grupas vīza vienreizējā
divreizējā
tranzīta
50% atlaide
vīzas

 

Jums ir radušies jautājumi ? Zvaniet darba dienās no 09:00 līdz 18:00
pa tālruni 67210066 un saņemiet atbildi.

Nepieciešamie dokumenti tūrisma, privātās un tranzīta vīzas noformēšanai:

1) Pase
2) 1 krāsaina fotogrāfija ( 3,5см x 4,5см )

3) veselības apdrošinašanas polise

4) Ienākumu izziņa (na mazāk par 35 eiro uz diennaktī Ukrainā)

* Individuāla pieeja katram klentam

 

Nepieciešamie dokumenti vīzas noformēšanai personām, kuri dzimuši Ukrainā:

1) Dokumenti. kuri pierada radniecību ar pieņemšanas pusi un pieemanas puses derga pases kopija
2) Ja ir mainījies uzvārds– laulības apliecības kopija